Dane wytyczne firmy spedycyjnej Bartkowiak GmbH

 

1. Podejście zorientowane na klienta

Spedycja Bartkowiak GmbH widzi siebie jako partnera swoich klientów w łańcuchu wartości i poprzez efektywny serwis i świadczenia oferuje wysoką wartość swoich usług. Gwarantowane zadowolenie naszych klientów zdobywamy poprzez wymianę doświadczeń z naszymi klientami i partnerami logistycznymi, uwzględnianie ich oczekiwań i wyrafinowaną koncepcję logistyki. Uczciwy, oparty na zaufaniu, trwały związek stanowi podstawę współpracy.

 

2. Sukces dzięki naszym pracownikom

Podstawowym warunkiem sukcesu firmy jest nasza wykwalifikowana kadra i jej niestrudzone zaangażowanie. Dlatego czujemy sie bardzo odpowiedzialni za ponad 80 naszych pracowników. Ważna jest dla nas otwarta i ufna komunikacja, motywujący i zorientowany na zespół sposób zarządzania personelem oraz wspomaganie ciągłego procesu rozwojowego naszej firmy.  

 

3. Bezpieczeństwo i zdrowie

Filozofia naszej firmy gwarantuje ochronę i zdrowie pracowników w każdym aspekcie i stawia je na pierwszym miejscu. Tworzymy środowisko pracy, gdzie standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są weryfikowane i dostosowywane do ciągłych zmian. Zdrowie i motywacja są gwarancją na wspólną przyszłość.

 

4. Ochrona środowiska

Jesteśmy świadomi naszej wielkiej odpowiedzialności wobec środowiska dlatego używamy niskoemisyjnych pojazdow, co odpowiada wymaganiom normy EURO 5 i jest obecnie aktualizowane do EURO 6.  Zobowiązujemy się do podejmowania odpowiedzialności za środowisko i oszczędne korzystanie z zasobów, także dzięki zastosowaniu najnowszych technologii. Jednym z naszych celów jest drastyczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i stała redukcja zużycia paliwa.

 

5. Stabilność

Wszystkie, strategicznie ważne dla naszych zasobów, rozwoju i otoczenia gospodarczego decyzje są sprawdzane i nastawione na długoterminowy i zrównoważony sukces. Dzięki temu Spedycja Bartkowiak GmbH jest niezawodnym i istotnym partnerem wszystkich zainteresowanych stron.

 

6. Społeczeństwo

Pomimo wszystkich wysilków nasza dzialalność może miec negatywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Naszim celem jest te negatywne czynniki nie tylko minimalizowac ale także robić wszystko w kierunku obniżania progów szkodliwych norm z jednoczesnym propagowaniem tego typu działalności wsród innych firm i uświadamianiu jak bardzo niezbedna jest dziś ochrona naszego środowiska. Przyszlość naszych dzieci nie jest nam obojętna.

Wieloletnie doświadczenie w tansporcie i logistyce nauczylo nas, że tylko oszczędne i kontrolowane korzystanie z zasobów naturalnych i podejście zorientowane na klienta prowadzą do rozwiązań, które zawsze gwarantują sukces.