cantrala: D-31135 HILDESHEIM-DRISPENSTEDT
Hildebrandstraße 53 A
telefon: + 49 (0) 51 21-5 40 58
faks: + 49 (0) 51 21-51 13 06
 
filia: D-38820 HALBERSTADT
Rudolf-Diesel-Straße 52
telefon: + 49 (0) 39 41-60 0064
faks: + 49 (0) 39 41- 2 51 34
 
filia: D-38871 STAPELBURG
Steinkamp 4 A
telefon: + 49 (0) 39 41-58 83 34
faks: + 49 (0) 39 41-2 51 34
 

dyrektor: Klaus Bartkowiak
telefon: +49 (0) 51 21-5 40 58
e-mail: k.bartkowiak@spedition-bartkowiak.de

sprzedaż & szef personelu: Siegfried Hausmann
telefon komórkowy: +49 (0) 1 63 - 8 27 13 60
e-mail: Hausmann@spedition-bartkowiak.de

szef dyspozycji: Tobias Herter
telefon komórkowy: +49 (0) 1 63 – 8 27 13 34
e-mail: Herter@spedition-bartkowiak.de


dział palet: Andrea Witte
telefon: 0 51 21/ 7 41 96-11 von 8-12 Uhr
e-mail: Witte@spedition-bartkowiak.de


Dział przeprowadzek: Jörg Beyer
telefon komórkowy: +49 (0) 1 63 - 8 27 13 49
e-mail: Beyer@spedition-bartkowiak.de
oder info@spedition-bartkowiak.de
 


www.umzüge-hildesheim.de


MARKETING
prasa i publikacja
Helfried Hofmann, Westernstr. 7a
31177 Harsum/ Asel
GERMANY


telefon: +49 51 27/ 21 57 19
telefon komórkowy: +49 (0) 1 73/ 2 30 03 88
e-Mail: info@feel-events.de
strona internetowa: www.feel-events.de