licznik CO²

Gazy cieplarniane, które są ubocznym produktem.Zaszeregowanie CO²


Maksymalna emisja według krajów

Statystyka pokazuje dziesięć największych krajów emitujących CO2 do udziału w światowej emisji dwutlenku węgla w roku 2013.

Największym w świecie emiterem CO² w roku 2013była China z udziałem 23 procent światowych emisji.Statistik: Die zehn größten CO2-emittierenden* Länder nach Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen im Jahr 2013 | Statista
Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
Wspieramy działalność Greenpeace... 

                            

... i dbamy, bo mniej jest więcej.